Pinyon Dişli

Ürün Bilgileri


Dişli güvenliği üzerine çalışan mühendisler kremayer ve pinyon dişli sistemlerinin avantajlarının üzerinde yeterince durulmadığını ve bu konuya gereken önemin verilmediğini vurguluyorlar.

Bu noktada denenmiş, test edilmiş teknolojinin neden gözden kaçırılmaması gerektiğinin üzerinde duruyorlar. Ayrıca lazer ölçüm tekniklerinin kullanımı ile birlikte sistem tekrarlanan makina hatalarına (10-25 mikron hassasiyetinde) rağmen kalibre olabilmektedir. Pinyon hataları kabul edilemez genişlikte olduğu zaman kremayer ve pinyon dişli ile uyumlu düz bir köşe/kenar veya disk sistemine başvurulur. Kremayer ve pinyon dişlinin avantajları sadece sistemin faydalarıyla kısıtlı değildir.

Dikkat isteyen sürüşler için uygun maliyetli "light open loop" kumanda sistemi kremayer ve pinyon dişli sistemi kullanılarak dizayn edilebilir. Kremayerleri yüksek standartlarda üretme gücü kolay olmamakla beraber dişli tasarım mühendisleri tarafından helisel dişli kremayer formu ve diğer pantent teknikleri kullanılarak son 30 yıldan fazla süredir aşamalı olarak gelişen bir süreci kapsamaktadır.

Modül: 1- 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 -12