Zincir Dişli

Ürün Bilgileri


Zincir dişlileri hazır alınıp, sadece göbekleri mile uygun işlenerek kullanılır. Bununla birlikte özel durumlarda zincir dişli imal etmek ya da ettirmek gerekebilir. Zincir dişliler genellikle yüksek hızlarda çalışmadığından çok hassas imal edilmeleri gerekmez. Zincir dişlilerde makaranın oturduğu kısım makaranın rahat oturabilmesi için yayvanlaştırılır.

Taksimat dairesinin üstünde kalan diş üstü bölgesi, zincir dişlilerde çok fonksiyonel değildir. Bu sebeple fazla uzun tutulmaz. Zinciri ağızlaması için diş üstüne her iki taraftan eğim verilir. Zincir dişliler çoğunlukla sertleştirilmezler. Böylece zinciri daha az aşındırırlar. Zincirler hatveli yapılarından dolayı hareketi sabit hızda aktaramazlar. Zincir dişlilerle ilgili önemli bir ayrıntı hareketi uniform olarak aktaramamalarıdır.

Zincir dişli, hatveli yapısı dolayısıyla milden aldığı üniform hareketi belli bir ortalama hareketin titreşimleri şeklinde iletir. Düzgün bir hareket için 17 dişin altına inilmemelidir. Fakat hareketteki bu dalgalanma bir çok (yavaş) uygulama için önemsizdir ve tasarımcı, zincir dişli ebadlarını küçük tutabilmek için küçük dişli sayılarını seçecektir. Ama birçok uygulamada zincir ömrünü belirleyen ana unsur olan aşınmalar bu hareketlerden önemli ölçüde etkilenirler. Bu sebeple tasarımcı küçük hatveli ve büyük diş sayılı dişli ile küçük diş sayılı dişli arasında tercih yapmalıdır. Tek sayıda diş içeren dişli seçmek tercih edilebilir. Böylelikle zincirin dişliye giren ve çıkan uçları faz farkı ile hareket edip daha sessiz çalışacaktır. Fakat tatbikatta farkın kayda değer olmadığı görülmüştür.