Normal Kasnak

Ürün Bilgileri


Dişli çarklarda olduğu gibi dönme hareketini iletirler. n1.r1=n2.r2

Birbirine aynı iple (zincirle) düz bağlı kasnakların dönme yönleri aynı; ters bağlı kasnakların dönme yönleri ise zıttır. 

İkiden fazla kasnak bulunan sistemlerde aradaki kasnakların son kasnağın tur sayısına etkisi yoktur. Ancak dönme yönüne etkisi vardır.