Elastik Kaplin

Ürün Bilgileri


Mekanikte aynı eksende çalışan iki mil arasında dönme hareketi aktarmaya yarayan elemandır. Kaplinler iki parçalı veya üç parçalı, üretilen modele göre çok parçalı da olabilirler.

Makinalarda emniyetli hareket iletiminde önemli bir görevi olan; sistem içersinde belki en basit, takıldığı makinaya göre de en ucuz eleman gibi görünen KAPLINLER; üretiminde, seçiminde, montajında dikkatli davranılmadığında üretimin en pahalı elemanı haline gelebilir. Monte edildiği makinanın sık durmasına sebep olur.

Tüm makinalı çalışmalarda üretim zincirindeki bir halkanın aksaması tüm sistemi etkileyeceğinden, kaplinlerin seçimi, montajı ve kontrolleri son derece önemlidir. Burada yapılan hatalar nedeniyle işletmelerde üretim kesintileri olur, kayıplar artar. Herhangi bir düzgünsüzlüğü karşılayamayan kaplinlere rijit, karşılayanlara ise esnek kaplinler denir. Elastik bir eleman vasıtasıyla esneklik sağlanan kaplinlere de Elastik Kaplin denir.